Congres Anual 2018

Invitaţie

Asociatia Medicala Romana

Al 12-lea Congres Anual

al

Asociaţiei Medicale Române

– Închinat Centenarului Marii Uniri-

30 august—01 septembrie 2018

– Invitaţie –

Descarcă Invitație Congres 2018

Comitetul științific și de organizare

COMITET ŞTIINŢIFIC:

COMITET ŞTIINŢIFIC:
Prof. Eduard Apetrei Dr. Claudia Mahu
Prof. Mircea Beuran Prof. Dumitru Matei
Prof. Octavian Buda Prof. Florin Dumitru Mihălțan
Prof. Ion Bruckner Prof. Maria Moţa
Dr. Simona Carniciu Dr. Anca Munteanu
Prof. Alexandru V. Ciurea Prof. Gelu Onose
Prof. Cătălin Copăescu Sef lucr. Dr. Anca Pantea Stoian
Sef. Lucr. Dr. Camelia Diaconu Prof. Irinel Popescu
CS1 Dr. Simona Dima Prof. Gabriela Radulian
Prof. Maria Dorobanţu Prof. Adrian Restian
Dr. Paul Aurelian Gagniuc Prof. Carmen Sălăvăstru
Conf. Cristian Guja Prof. Cristian Serafinceanu
Prof. Doina Carmen Ginghină Acad. Ioanel Sinescu
Prof. Mircea Ifrim Prof. George Sorin Ţiplica
Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte Acad. Victor Voicu
Dr. Andrei Kozma Prof. Leon Zăgrean
Prof. Ioan Lascăr Prof. Dragoș Vinereanu

COMITETUL ORGANIZATORIC:

Preşedinte congres:

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte

Prof. Alexandru V. Ciurea Dr. Alexadra Irina Butacu
Prof. Gelu Onose Dr. Mihnea Găman
Dr. Simona Carniciu Ec. Diana Ivan

Descarcă Comitet Ştiinţific Congres 2018

Program

JOI, 30 Aug. 2018

 

09:00-14:00 — Înregistrare participanți

Holul Bibliotecii Academiei Române

 

Sesiune postere: Doctoranzi, Varia

Biblioteca Academiei Române, Sala de expoziții

 

09:00-12:00 — Afișarea posterelor.

Coordonatori: Dr. Simona Carniciu, Dr. Mihnea Găman

 

13:00-16:00 — Evaluarea posterelor.

Comisie evaluare postere:

* Prof. Maria Moța

* Prof. Adrian Restian

* CS1 Dr. Simona Dima

* Dr. Anca Pantea Stoian

* Dr. Octavian Savu

 

Premiile vor fi anunțate Vineri, 31 August, după-amiază.

 

13:30-14:00—PRÂNZ

13:30-14:00— Adunarea Generală a Asociației Medicale Române

 

JOI, 30 August 2018

Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Heliade Rădulescu

 

14:00-16:40 — SESIUNEA I : Conferințe invitate

FRONTIERE actuale în ȘTIINȚE MEDICALE (I)

Prezidiu: Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Maya Simionescu, Prof. Alexandru Vlad Ciurea, Prof. Maria Moța

14:00-14:30— C. Ionescu-Tîrgoviște. Medicina românească în Anul Centenar

14:30-14:50— Maya Simionescu. Biologia celulară și moleculară în ultimul secol

14:50-15:20— Alexandru Vlad Ciurea. 100 years of Neurosurgery in Romania – past, present, future. / New trends in Intracranial Aneurysm Management in Romania

15:20-15:40— Cristian Guja. Medicația antidiabetică și patologia cardiovasculară

15:40-16:00—Maria Moța, Simona Georgiana Popa. Insuficiența cardiacă în diabetul zaharat de tip 2

16:00-16:20— Adriana Socaci. Controlul tuberculozei în România: progrese și provocări pentru viitor

16:20-16:40— Simona Carniciu. Proiectul cu titlul: “Formarea cadrelor medicale implicate în implementarea programului prioritar de sănătate Tuberculoză”, Cod proiect 108017

 

16:40-17:00 Pauză de cafea

 

17:00-19:00 — SESIUNEA II : Conferințe invitate

Probleme actuale în Medicină (I)

PREZIDIU: Prof. Eduard Apetrei, Prof. Adrian Restian, Prof. Gabriela Radulian,

17:00-17:20— Eduard Apetrei. Cum măsuram tensiunea arteriala în anul 2018

17:20-17:40— Adrian Restian. Substratul informațional al patologiei umane

17:40-18:00— Gabriela Radulian. Diabetul zaharat și riscul cardiovascular

18:00-18:20— Octavian Savu. Insulinoterapia și riscul cardiovascular la pacienții diabetici

18:20-18:40— Anca Pantea Stoian. Intervenția medical-nutrițională în bolile cronice hepatice

18:40-19:00— Andrei Alexandru Marinescu, Aurel Mohan, Vicentiu Saceleanu, David Gheorghe, Alexandru Vlad Ciurea. Romanian priorities in neurosciences. Alexandru Obregia: CSF investigation

VINERI, 31 Aug. 2018

Aula Mare a Academiei Române

09:00-09:30

Ceremonia de deschidere

Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Victor Voicu

 

09:30-10:30 — SESIUNEA III : sesiune aniversară

MedicinA LegalĂ În ULTIMII 100 DE ANI
ROLUL familiei Minovici

PREZIDIU (moderator): Prof. Vladimir Beliș, Membru de Onoare al Academiei Romane, Prof. Cristian Curcă

 • Adrian Majuru (dir. Muzeul de Istorie al Mun. București). Clădirile Minovici în memoria bucureștenilor
 • Vladimir Beliș. Istoricul Medicinii Legale în România ultimului secol

 

10:30-11:00 — SESIUNEA IV : sesiune aniversară

MALPRAXISUL ÎN MedicinĂ

MODERATOR: Prof. Vladimir Beliș

 • Paul Alexandru, Maia Bumbaru (jurist). Malpraxisul în medicină
 • Discuții

 

11:00-13:00 — SESIUNEA V:

Informatizarea sistemului medical la celebrarea Primului Centenar

PREZIDIU: Acad. Victor Voicu, Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște

 1. Ionescu-Tîrgoviște. Introducere

Tudor Georgescu. Proiect: Platforma informatică medicală integrată TELEMED

Comentarii:

 • Vasile Cepoi (președinte al Autorității Naționale pentru Managementul Calității în Sănătate).
 • Eugenia Turlea (Academia de Studii Economice București).
 • Dumitru Lupuliasa (președinte al Colegiului Farmaciștilor București).
 • Gheorghe Borcean (Colegiul Medicilor din București)
 • Simion Pruna. Telemedicina – Institutul N. C. Paulescu București
 • Invitați, reprezentanți ai Ministerului Sănătății, Societăților medicale, Colegiului Medicilor, a Universităților din București și din Țară

 

13:00-14:00—PRÂNZ

  

Premiile anuale ale

Asociaţiei Medicale Române

Prezentat de: Prof. C. Ionescu-Tîrgovişte

 14:00-15:00

Premiul OMNIA

Acad. Victor Voicu

Prof. Gheorghe Băcanu

Prof. Constantin Dumitrescu

Cristina Glavce

 

Premiul de EXCELENTA IN MANAGEMENT SANITAR

Dr. Lucian Eva – Manager Spitalului Clinic de Urgenta Prof. Dr. N. Oblu, Iași

 

Premiul pentru o instituTie medicala

Institutul de Antropologie Francisc Rainer – fondat în 1937 (1940)

Prof. Doru Ispas. Istoricul Antropologiei în România

 

Premiul de excelenȚă în cercetare StiinTifică

Proiectul DiaCure (Sarah Ferber, Irit Meivar-Levy, Irinel Popescu, Simona Dima, Constantin Ionescu-Tîrgoviște, Cristiana Tănase, Radu Albulescu, Răzvan Iacob, Vlad Herlea, Ioan Valentin Matei, Daniela Lixandru, Ioana Raluca Florea, Veronica Mădălina Ilie)

 

Premiu pentru carte medicală

Paul Gagniuc, Monografia: Markov Chains. Ed. Wiley, 2016

Noi metode matematice de predicție cu aplicație în medicină

 

Premiul pentru revistă medicală

Practica medicală, Ed. Amaltea

15:00-16:50 — SESIUNEA VI. Conferințe invitate

PROGRESE IN MEDICINA MODERNA IN ANUL CENTENAR

Prezidiu: Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Bălăceanu Stolnici, Prof. Irinel Popescu, Prof. Adrian Restian, Prof. Eduard Apetrei

15:00-15:30— Acad. Bălăceanu Stolnici. Antropologia în Anul Centenar

15:30-15:50— Lucian Eva. Managementul sanitar în Anul Centenar

15:50-16:10— Razvan Iacob, Vlad Herlea, Ioan Valentin Matei, Ioana Raluca Florea, Veronica Madalina Ilie, Irit Meivar-Levy, Daniela Lixandru, Simona Olimpia Dima, Radu Albulescu, Cristiana Tanase, Irinel Popescu and Sarah Ferber. Phenotype analysis of liver-derived cell cultures during in-vitro cell population expansion protocol

16:10-16:30—Ioan Valentin Matei, Ioana Raluca Florea, Veronica Mădălina Ilie, Razvan Iacob, Irit Meivar-Levy, Daniela Lixandru, Constantin Ionescu-Tîrgoviște, Radu Albulescu, Simona Olimpia Dima, Cristiana Tănase, Irinel Popescu, Sarah Ferber. Improving human liver cell transdifferentiation to an islet-like phenotype in type 2 diabetic donors

16:30-16:50— Paul A. Gagniuc, C. Ionescu-Tîrgoviște, E. Gagniuc. Istorie, medicină și predicție

 

16:50-17:10 Pauză de cafea

 

17:10-19:00 — SESIUNEA VII. Conferințe invitate

actualitĂȚi În medicinĂ

Prezidiu: Prof. Gelu Onose, Prof. Aurel Romilă, Prof. Laurențiu Bohîlţea, Prof. Manole Cojocaru, Conf. Liliana Pădure

17:10-17:30— Liliana Pădure, Gelu Onose, Mihaela Mandu, Mihai Băilă, Corina Sporea, Simona Carniciu, Andrada Mirea, Cătălin Moghioroiu, Ioana Andone, Liliana Onose, Florin Drăgan, Cristian Dumitru Badiu și Constantin Ionescu-Tîrgoviște. Argumente și demersuri preliminare pentru înființarea în cadrul FMAM a UMF „Carol Davila” a unui program de master în podologie

17:30-17:50— Aurel Romilă. Câteva observații asupra limbajului psihiatric

17:50-18:05— Laurențiu Bohîlţea, Viorica Rădoi, Andrei Kozma. Implicații genetice în anomaliile dentare sindromice

18:05-18:20— Manole Cojocaru, Simona Soare, Cristina Mocanu. Relația dintre microbiom și diabetul zaharat

18:20-18:35— Călin Popovici, Ecaterina Stativă, Andrei Kozma. Factori cu caracter predictiv pentru morbiditatea obstetricală severă şi mortalitatea maternă din România

18:35-18:50— Georgeta Sinitchi. Diagnostic alergologic molecular în sindromul oral

18:50-19:00— Camelia Diaconu. Multimorbiditatea în medicina internă

 

19:00-19:30 — premierea posterelor

SÂMBĂTĂ, 01 SEP. 2018

Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Heliade Rădulescu

 

09:00-10:30 — SESIUNEA VI: Conferințe invitate

DERMATOLOGIA (I)

PREZIDIU: Prof. George-Sorin Țiplica, Prof. Carmen-Maria Sălăvăstru

09:00-09:15— George-Sorin Țiplica. Introducere

09:15-09:35— George-Sorin Țiplica. Un veac de dermatovenerologie

09:35-09:55— Alina Suru, Carmen-Maria Sălăvăstru, George-Sorin Țiplica. Abordări terapeutice în bolile rare. Epidermoliza buloasă

09:55-10:15— Cristina Cucu. Managementul cicatricelor atrofice post-acneice

10:15-10:35— Alexandra-Irina Butacu, Luiza Sireteanu, George-Sorin Țiplica. Oncodermatoze profesionale – autoevaluarea factorilor de risc

10:35-10:55— Ștefana Crețu. Istoria biofilmului cutanat

10:55-11:15— Ionela Manole, George-Sorin Țiplica. Analiza moleculară a microbiomului cutanat la pacienții cu psoriazis vulgar

11:15-11:35— Romulus Tomescu. PRP- efecte benefice în diferite indicații

11:35-12:15— Bogdan Dimitrie Niculae. Dermatologie corectivă

 

ACTUALITATI IN CHIRURGIA ORL SI CERVICOFACIALA (II)

PREZIDIU: Sef Lucrari Dr. Razvan Hainarosie, Sef Lucrari Cristian Dragos Stefanescu

12:15-12:30 -Sef Lucrari Dr Razvan Hainaroșie – Abordul endoscopic al rinobazei.

12:30-12:45 – Dr. Andreea Rușeșcu – Chirurgia LASER CO2 in cancerele precoce laringiene.

12:45-13:00 – Aș.Univ. Dr. Irina Ionița – Solutii reconstructive in chirurgia cervicala.

13:15-13:30 – Sef Lucrari Dr Razvan Hainaroșie- Reconstructia totala nazala.

13:30-13:45 – Sef Lucrari Crișțian Dragoș Sțefaneșcu – Orientarea si dezorientarea in aviatie – rolul scaunului Barany.

Descarcă Program Congres 2018

Taxă participare

Membrii AMR sau a societăților afiliate
Medici specialiști / primari 150 lei 120 lei
Doctoranzi (cu poster) 100 lei 70 lei
Medici rezidenți 70 lei 50 lei
Studenți gratuit

Taxa de participare se va achita în contul Asociației Medicale Române, fie prin ordin de plată (Cod fiscal: 8345234; Cont bancar: RO97 INGB 0000 9999 0505 1701, ING BANK N.V. AMSTERDAM, Sucursala Opera), fie direct la sediul Asociației Medicale Române, Str. Ionel Perlea nr 10, Sector 1, București, fie pe loc, în zilele congresului. Nu se acceptă plata prin mandat poștal.

Studenții vor fi admiși pe baza carnetului de student cu viza actualizată.

Formularul de înscriere și dovada plății taxei de participare vor fi trimise către următoarele coordonate: E-mail: congres@asociatiamedicalaromana.ro.

Pentru informații suplimentare, puteți apela la numărul de telefon 021 314 10 62, E-mail: amr.secgen@gmail.com sau cassimona@yahoo.com, sau pe site: www.asociatiamedicalaromana.ro

Rezumate

Rezumatele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

 • Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-și integral răspunderea conținutului.
 • Număr maxim de cuvinte: 500, redactare Word, font Times New Roman, mărime font: 12 pts, Justify, limba română și engleză.
 • Nu se acceptă denumiri comerciale ale produselor, tabele sau figuri.
 • MODEL REZUMAT: Titlu, autori, apartenenta autorilor, Introducere, Material si metoda, Rezultate, Discutii, Concluzii.

Rezumatele se vor înregistra la urmãtoarea adresã de internet: https://www.asociatiamedicalaromana.ro/congres-anual-2018/
Sau trimite electronic la urmãtoarea adresã de e-mail: congres@asociatiamedicalaromana.ro şicongres.amr@gmail.com cu menţiunea “pentruCongresulAMR”.

Termenul limitã de trimitere a rezumatelor: 20.08.2018.

Rezumatele acceptate de cãtre Comitetul ştiinţific al Congresului vor fi confirmate autorilor prin e-mail pânã la data de 25.08.2018.

MODEL POSTER: efectuat pe dimensiunile de 90 cm lațime și 120 cm înălțime.

Tematica congres:

Actualități în medicină

Colonul – viziune pluridisciplinară (chirurgie, medicină internă, medicină de familie, microbiomul, etc)

Neuroștiințe – viziune pluridisciplinară

Dermatologie și microbiom

Primul autor

Autor

Autor coordonator (cadru universitar)

Autor corespondent

Înregistrare

Galerie foto

Contact

 • congres.amr@gmail.com | congres@asociatiamedicalaromana.ro
 • +40 213 141 062