Congres Anual 2019

Invitaţie

Asociatia Medicala Romana

Al 13-lea Congres Anual

al

Asociaţiei Medicale Române

18 – 20 aprilie 2019

– Invitaţie –

 

 

 

Sponsori

Descarcă Invitație Congres 2019

Comitetul științific și de organizare

COMITET ŞTIINŢIFIC:

Prof. Eduard Apetrei Dr. Andrei Kozma
Prof. Mircea Beuran Prof. Ioan Lascăr
Prof. Octavian Buda Prof. Dumitru Matei
Prof. Ion Bruckner Prof. Florin Dumitru Mihălțan
Dr. Simona Carniciu Prof. Maria Moţa
Prof. Alexandru V. Ciurea Dr. Anca Munteanu
Prof. Cătălin Copăescu Prof. Gelu Onose
Sef. Lucr. Dr. Rucsandra Miulescu Dănciulescu Conf. Dr. Anca Pantea Stoian
Sef. Lucr. Dr. Camelia Diaconu Prof. Irinel Popescu
CS1 Dr. Simona Dima Prof. Gabriela Radulian
Prof. Maria Dorobanţu Prof. Adrian Restian
DR. Paul Aurelian Gagniuc Prof. Carmen Sălăvăstru
Asis. Univ. Dr. Loreta Guja Prof. Cristian Serafinceanu
Conf. Cristian Guja Acad. Ioanel Sinescu
Prof. Doina Carmen Ginghină Prof. George Sorin Ţiplica
Conf. Dr. Răzvan Hainăroșie Acad. Victor Voicu
Prof. Mircea Ifrim Prof. Leon Zăgrean
Acad. C. Ionescu-Tîrgovişte Prof. Dragoș Vinereanu

COMITETUL ORGANIZATORIC:

Preşedinte congres:

Acad. Constantin Ionescu-Tîrgovişte

Prof. Alexandru V. Ciurea Dr. Alexandra Irina Butacu
Prof. Gelu Onose Dr. Mihnea Găman
Dr. Simona Carniciu Ec. Diana Ivan

Descarcă Comitet Ştiinţific Congres 2018

Program

JOI, 18 Aprilie 2019

09:00-14:00 — Înregistrare participanți (Înregistrarea se poate face pe toată durata congresului, la secretariatul congresului)

Holul Bibliotecii Academiei Române

SESIUNE POSTERE: Doctoranzi, Varia
Biblioteca Academiei Române.

09:00-12:00 — Afișarea posterelor.
Coordonatori: Dr. Simona Carniciu, Dr. Mihnea Găman, Dr. Elena Dobrică, Dr. Matei Cozma

12:00-16:00 — Evaluarea posterelor.
Comisie evaluare postere:
* Prof. Maria Moța
* Prof. Adrian Restian
* Prof. Leon Zăgrean
* CS1 Dr. Simona Dima
* Conf. Anca Pantea Stoian
* Șef Lucrări Rucsandra Miulescu Dănciulescu
* CS2 Dr. Octavian Savu

Premiile vor fi anunțate Vineri, 18 Aprilie, după-amiază.

13:30-14:00—PRÂNZ

13:30-14:00 — Adunarea Generală a Asociației Medicale Române

 

— Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Heliade Rădulescu —

14:00-16:20 — SESIUNEA I: Conferințe invitate
PROBLEME SOCIO-MEDICALE (SOCIO-MEDICINĂ) (I)

PREZIDIU: Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Prof. Adrian Restian, Prof. Alexandru Vlad Ciurea

14:00-14:20 — C. Ioneșcu-Tîrgoviște. Privind în trecut, predicții pentru viitor
14:20-14:40 — Doina Pleșca. Probleme privind natalitatea și mortalitatea perinatală în România
14:40-15:00 — Bogdan Miron. Tuberculoza în România – o epopee fără sfârșit
15:00-15:20 — Gabriel-Ioan Prada. Capacitatea intrinsecă și funcționalitatea vârstnicului
15:20-15:40 — Anna Marie Herghelegiu. Probleme ale îngrijirii vârstnicului cu fragilitate cognitivă
15:40-16:00 — Alexandru Vlad Ciurea. Managementul general în boala Alzheimer. Traumatismele craniocerebrale minore la pacienții de peste 65 de ani – factor declanșator
16:00-16:20 — Maria Dorobanțu. Aderența redusă la tratamentul HTA: cauze și mijloace de optimizare

16:20-16:40 Pauză de cafea

16:40-19:00 — SESIUNEA II: Conferințe invitate
PROBLEME SOCIO-MEDICALE (SOCIO-MEDICINA) (II)

PREZIDIU: Prof. Eduard Apetrei, Prof. Maria Moța, Prof. Gabriela Radulian

16:40-17:00 — Maria Moța. Epidemia actuală de diabet, trecut și previziuni
17:00-17:20 — Sorin Ioacară. Mortalitatea în diabetul zaharat
17:20-17:40 — Cristian Guja. Actualități în tratamentul DZ tip 2 – Consensul ADA/EASD 2018.
17:40-18:00 — Eduard Apetrei. Probleme ale cardiologiei: trecut, prezent și viitor
18:00-18:20 — Adrian Restian. Patologia societății informaționale
18:20-18:40 — Gabriela Radulian. Importanța educației nutriționale în menținerea stării de sănătate
18:40-19:00 — Măriuca Ivan. Servicii integrate de îngrijire a vârstnicilor la domiciliu (Fundația “ Crucea Alb-Galbenă”)

 

VINERI, 19 Aprilie 2019

-Aula Mare a Academiei Române-

09:00-09:15
Ceremonia de deschidere
Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Ioan Dumitrache, Acad. Cătălin Zamfir

09:15-11:00 — SESIUNEA III: Conferințe invitate. Sesiune aniversară
INCURSIUNE ÎN ISTORIA MEDICINII
DIMITRIE GUSTI ȘI ION PAVEL

PREZIDIU (moderatori): Acad. C. Ionescu-Tîrgoviște, Acad. Cătălin Zamfir, Acad. Ioan Dumitrache.

09:15-09:45 — Cătălin Zamfir. Dimitrie Gusti – creatorul Școlii de Sociologie din România și C. Ionescu-Tîrgoviște. Ion Pavel – creatorul Școlii de Diabet din România.
09:45-10:00 — Elena Zamfir. Asistența socială – spațiu de colaborare sociomedicală
10:00-10:15 — Paula Popoiu. Muzeul Național al Satului Dimitrie Gusti – Scurt istoric
10:15-10:30 — C. Ionescu-Tîrgoviște. Primul Centru Antidiabetic și Primul Registru de Diabet din Europa
10:30-11:00 — C. Ionescu-Tîrgoviște, Tudor Georgescu. Prezentarea Programului TELEMED al AMR, succesorul COMPUTERIZAT INTELIGENT al primului Registru de Diabet din Europa.

 

PREMIILE ANUALE ALE
ASOCIAŢIEI MEDICALE ROMÂNE
Prezentat de: Prof. C. Ionescu-Tîrgovişte
11:00-13:00

 

PREMIUL PENTRU O SOCIETATE MEDICALĂ
Societatea de Istorie a Medicinii
Prof. Nicolae Marcu, Prof. Octavian Buda

PREMIUL PENTRU O TEHNOLOGIE DE VÂRF CU UTILIZARE ÎN MEDICINĂ
Laserul de mare putere de la Măgurele.
Acad. Nicolae Victor Zamfir

PREMIUL PENTRU ȘTIINȚĂ ȘI CULTURĂ
Fundația Națională pentru Știință și Artă
Acad. Eugen Simion, Acad. Maya Simionescu

PREMIU PENTRU CARTE MEDICALĂ
IOAN-AUREL POP: ISTORIA. ADEVĂRUL ȘI MITURILE.
Editura Academiei, 2018.
N.C. PAULESCU: STRUCTURA SPLINEI. LANSARE CARTE
C. Ionescu-Tîrgoviște, Cătălin Vasilescu

PREMIUL PENTRU REVISTĂ MEDICALĂ
Suplimentele Medica Academica
Grigore Iuga
PREMIUL POST-DOC
Petruța Alexandru. Rolul moleculei EDEM 1 în funcția celulei pancreatice

PREMIUL PENTRU IMPLICARE SOCIALĂ ÎN ARIA MEDICALĂ
Programele de voluntariat, colaborare între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății
Echipa de voluntari ai Paraclisului Catedralei Mântuirii Neamului, reprezentați de Părinte Arhimandrit Ciprian Grădinaru, Dănuț Prună, Dr. Camelia Diaconu, Dr. Simona Carniciu

PREMIUL OMNIA
Acad. Mihail Sora

 

13:00-13:30—PRÂNZ

 

13:30-16:20 — SESIUNEA IV. Conferințe invitate
PROGRESE IN MEDICINA MODERNĂ

PREZIDIU: Prof. Alexandru Vlad Ciurea, Prof. Vasile Sebastian Dâncu, Prof. Norina Forma

13:30-13:50 — Vasile Sebastian Dâncu. Măsurarea sociologică și barometrele privind starea sănătății populației României. Indicatori și metode de cercetare aplicate la diabet și bolile de nutriție
13:50-14:05 — Daniel Jurcan (IRES). Un deceniu de cercetări în domeniul diagnozelor stării de sănătate a populației
14:05-14:20 — Delia Bobârsc (IRES). Percepții și reprezentări sociale ale profesiei de medic și cercetarea sociologică a unor comportamente și practici sociale
14:20-14:35 — Alexandru Vlad Ciurea. Efectul Coandă în anevrismele intracraniene – o ipoteză de lucru
14:35-14:50 — Mihai Vasile. Impactul medico-social al bolilor neurologice în societatea românească actuală
14:50-15:05 — Antonio Amuza (IRES). Metode și tehnici de cercetare calitative privind impactul diabetului (propuneri și câteva studii de caz)
15:05-15:20 — Camelia Diaconu. Particularități ale tratamentului cu statine la femei
15:20-15:40 — Camelia Diaconu, Simona Carniciu. Impactul socio-medical al Programelor de voluntariat ”Sănătate pentru sate”, ”Educație și prevenție pentru sănătate”, „Campania de prevenție și diagnosticare a cancerului de col uterin” și „Vino să donezi sânge, salvează o viață”, parteneriat între Patriarhia Română și Ministerul Sănătății.
15:40-16:00 — Norina Forna, Doriana Agop-Forna, Andrei Kozma. Interdisciplinaritatea în reabilitarea orală complexă.

 

16:20-16:40 Pauză de cafea

 

16:40-17:00 — PREMIEREA POSTERELOR

17:00-19:00 — SESIUNEA V. Conferințe invitate
ACTUALITĂȚI ÎN MEDICINĂ

PREZIDIU: Prof. Gelu Onose, Prof. Adrian Restian,  Conf. Dr. Camelia Diaconu

16:50-17:10 — Adrian Restian, Dumitru Matei. Necesitatea viziunii sistemice în practica medicală
17:10-17:35 — Liliana Pădure, Gelu Onose, Mihaela Mandu, Mihai Băilă , Corina Sporea, Simona Carniciu, Andrada Mirea, Cătălin Moghioroiu, Ioana Andone, Liliana Onose, Florin Drăgan, Cristian Dumitru Badiu și Constantin Ionescu Tîrgoviște. Argumente și demersuri pentru înființarea în cadrul FMAM a UMF „Carol Davila” a unui program de master în podologie – pașii următori
17:35-17:50 — Răzvan Hainăroșie. Chirurgia rinosinusală și a bazei de craniu ghidată ecografic
17:50-18:10 — Radu Negoescu, Cristian Bălan, Mirela Bănăteanu, Doina Nițulescu. Fericire, sănătate, boală – (pato)gnomonice ale stării societății
18:10-18:30 — Viorel Zainea. Laser chirurgia corzii vocale
18:30-18:45 — Constantin Munteanu. Perspectivele balneoterapiei – Potențialul și beneficiile pentru sănătatea umană într-un context European
18:45-19:00 — Angela Tudor. Medicina complementară în secolul XXI

 

SÂMBĂTĂ, 20 Aprilie 2019

-Biblioteca Academiei Române, Amfiteatrul Heliade Rădulescu-

09:00-10:15 — SESIUNEA VI: Conferințe invitate

PREZIDIU: Prof. Sabina Zurac, Conf. Anca Pantea- Stoian

09:00-09:15 — Sabina Zurac. Celulele Langerhans din țesutul cutanat
09:15-09:30 — Nicoleta Drăgana. Studiu preliminar al dermatoglifelor referitor la predispoziția pentru diabet
09:30-09:45 — Anca Pantea- Stoian. Aderența la tratament a pacienților cu diabet zaharat – o reală problemă de sănătate publică
09:45-10:00 — Viorica Istudor. Natura ca resursă a medicinii viitorului
10:00-10:15 — Elena Armenescu. O privire spre viitor

10:15-10:30 Pauză de cafea

10:30-13:30 — SESIUNEA VII: Conferințe invitate
ENIGMELE PIELII

PREZIDIU: Prof. George-Sorin Țiplica, Conf. Simin-Aysel Florescu

10:30-10:50 — George-Sorin Țiplica. Enigmele dermatitei atopice
10:50-11:05 — Adelina Maria Șendrea, Alina Suru, Sorina Dănescu , Carmen Maria Sălăvăstru. Instrumente pentru cuantificarea severității bolii în epidermoliza buloasă
11:05-11:20 — Laura Nedelcu. Impactul afecțiunilor dermatologice asupra calității vieții pacienților
11:20-11:35 — Ștefana Crețu. Terapiile dermato-oncologice moderne nu sunt fără riscuri…
11:35-11:55 — Simin-Aysel Florescu, Emanoil Ceaușu, Petre Iacob Calistru. Bolile eruptive infecțioase în diagnosticul diferențial al leziunilor cutanate
11:55-12:10 — Ionela Manole, George-Sorin Țiplica. Managementul bulozelor majore
12:10-12:25 — Cristina Cucu, Alexandra-Irina Butacu, Bogdan Dimitrie Niculae. Impactul procedurilor dermato-estetice asupra calității vieții pacienților
12:25-12:40 — Romulus Tomescu, Bogdan Dimitrie Niculae. HIFU – între mit și adevăr
12:40-13:00 — Bogdan Dimitrie Niculae, Gabriel Stroescu Balcangiu. Fillerele dermice în dermatologia corectivă: efecte adverse, complicații și algoritmi aprobați în 2018
13:00-13:30Discuții. Concluzii

 

LISTĂ POSTERE

DOCTORANZI

Mihaela Cristina ANDREI, Andreea Grosu-Bularda, Al-Falah Khalid, Serban Arghir Popescu, Ioan Lascar, Razvan Nicolae Teodoreanu. Scorul ABSI versus Scorul ABSI Modificat la Pacienţii Arşi Grav.

Radu Mihai AVRAM, Gelu Onose, Liliana Padure. Studiu pilot privind modalitățile de evaluare și kinetoterapie, aparate, avansate, coordonate metodologice, de abordare a tulburărilor de statică și echilibru la pacienții cu paralizie cerebrală (PC) – rezultate preliminare.

Elena Georgiana BERNEA, Andrada Mihai, Constantin Ionescu-Tirgoviște. Biomarkerii exosomali si valoarea lor predictivă.

Alexandra BIBIRIȚĂ, Iulia Miculescu, Dan Teleanu, Alexandru Vlad Ciurea. Breaking news in hemoragia subarahnoidiana.

Alexandru DAIA, Ionela-Melania Stanciu, Constantin Ionescu-Tîrgoviste. Folosirea retelelor neuronale cu autoorganizare pentru analiza parametrilor clinici si bioclinici ai pacientilor  diabetici.

Ruxandra-Nicoleta HORODINSCHI, Camelia Diaconu. Particularități clinico-evolutive ale pacienților cu insuficiență cardiacă cu fracție de ejecție păstrată și fibrilație atrială.

Alin LADARU, A.V. Ciurea. 3D Printed implants for cranioplasty a multicenter study poster presentation

Maria MITROFAN. Avansuri recente în BioNLP pentru limba română.

Oana PLOTOGEA, Mădălina Ilie, Vasile Şandru, Camelia Diaconu. Consecinţele cardiovasculare şi metabolice ale transplantului hepatic.

Nicoleta-Monica POPA-FOTEA, Miruna Mihaela Micheu, Maria Dorobantu. Reduced global longitudinal strain and the association with ventricular arrhythmias.

Alina Ioana SCĂRLĂTESCU, Miruna Mihaela Micheu, Monica Stoian, Maria Dorobanțu. Correlations between left atrial peak systolic strain and left ventricular systolic and diastolic function in young patients presenting with acute ST elevation myocardial infarction.

Ioana TĂNASE, Gina Costisanu-Bianu, Adriana Costisanu-Savu, Aurel Romilă. Imbunatatirea calitatii vietii pacientilor cu afectiuni vertebro-medulare prin interventia psihologica in perioada perioperatorie.

Lidi-Jenica TRUICĂ, Maria Luisa Flonta, Emanuela Dincă, Polixenia Stan. Particularități ale stimulării luminoase intermitente la un pacient cu anxietate.

Ruxandra-Ioana TUDOR, Ana-Maria Calimandruc, Doina Sula, Carmen Sandu. Clinical features in a case of multiple sclerosis with onset in adolescence.

Eugen URSU, Ioan Matei, Anton Kulaga, Robi Tăcutu, Toren Dimitri. Immune repertoire characterization: tools and resources.

 

STUDENȚI

Diana Alina CIUBOTARU, Constantin Căruntu, Daniel Boda, Carolina Constantin, Monica Neagu. Investigarea imagistică neinvazivă a impactului flavonoizilor asupra procesului de cicatrizare a pielii.

 

VARIA

Khalid  AL-FALAH, Alexandra Gabriela Chivu, Razvan Teodoreanu, Mihaela Cristina Andrei, Nicoleta Ferariu, Ioan Lascar. Midline forehead skin flap in posttraumatic nasal pyramid reconstruction.

Anatolie BACIU, Vasile Fedaş, Simona Carniciu. Promoting of hypoxia tolerance of the motor respiratory centre and sensorimotor cortex during repetitive underwater diving by the adaptation to hypobaric hypoxia.

Victoria BOGDAN, Maria Timoşco. Rolul streptococilor  intestinali în sănătatea organismului.

Alexandra CHIVU, Maria Magdalena Dringa, Andreea Grosu-Bularda, Mihaela Cristina Andrei, Tiberiu Paul Neagu, Razvan Nicolae Teodoreanu, Serban Arghir Popescu, Ioan Lascar. Clinical features and therapeutic options for malignant tumors of the upper limb.

Teodora COSTEA, Miruna Proca, Cerasela Elena Gird. Compoziţia chimică şi activitatea antioxidantă a unor probe de cătină (Hippophae Rhamnoides l.)

Teodor FURDUI, Valentina Ciochină, Valeria Vrabie, Victoria Vudu, Zenaida Gheorghiu, Vasile Fedaș. Rolul emoțiilor sano- și disanogene în crearea sănătății psihice.

Gina GHEORGHE,  Daniela Opriș, Camelia Diaconu. Spondilita anchilozantă – de la diagnostic la tratament.

Flavia LIȚĂ, Elena Dragu, Bogdan Chioaru. Avansarea bilaterala de lambouri V-Y fasciocutane pentru acoperirea defectelor rezultate in urma escarelor sacrate-prezentare de caz.

Ion MEREUȚĂ, Maria Timoșco, Vasile Fedaș. Screeningul precoce ale tulburărilor în sănătate.

Nicoleta MÎNDRESCU, Georgeta Văcaru, Loreta Guja, Rucsandra Dănciulescu Miulescu. Association between primary hyperparathyroidism, chronic recurrent pancreatitis and diabetes mellitus.

Cristian Gabriel MORCOV, Maria Veronica Morcov, Gelu Onose. Studiu comparativ privind posibile diferenţe ale scorului Z între copii şi adolescenţi deplasabili şi nedeplasabili cu paralizie cerebrală.

Raluca MOTRESCU, Anna Maria Tinu, Loreta Guja, Rucsandra Dănciulescu Miulescu. Treatment with sodium-glucose cotransporter-2 inhibitors associated wth euglycemic ketoacidosis.

Andreea MUNTEANU, Camelia Diaconu. Pacientă cu risc mare hemoragic și tromboembolic: o balanță dificilă.

Ioana NENCU, Lidia Maria Popescu, Ligia Elena Dutu, Teodora Costea, Cerasela Elena Gîrd. Chromatographic determination of rosmarinic acid content from romanian spices.

Alexie ORGAN, Ion Mereuță, C. Ionescu-Tîrgoviște, Vasile Fedaș, Simona Carniciu. Influența simultană a acupuncturii auriculare și corporale asupra procesului de acidogeneza la pacienții cu hiperaciditate stomacală.

Ecaterina STATIVĂ, Mihaela Nanu, Călin Popovici, Ioana Nanu, Andrei Kozma. Evoluţia utilizării contracepţiei la tineri la prima experienţă sexuală.

 

Descarcă Program  Congres 2019

Taxă participare

Membrii AMR sau a societăților afiliate
Medici specialiști / primari 200 lei 170 lei
Doctoranzi (cu poster) 150 lei 120 lei
Medici rezidenți 100 lei 80 lei
Studenți gratuit

Taxa de participare se va achita în contul Asociației Medicale Române, fie prin ordin de plată (Cod fiscal: 8345234; Cont bancar: RO97 INGB 0000 9999 0505 1701, ING BANK N.V. AMSTERDAM, Sucursala Opera), fie pe loc, în zilele congresului. Nu se acceptă plata prin mandat poștal.

Studenții vor fi admiși pe baza carnetului de student cu viza actualizată.

Formularul de înscriere și dovada plății taxei de participare vor fi trimise către următoarele coordonate: E-mail: congres@asociatiamedicalaromana.ro.

Pentru informații suplimentare, puteți apela la numărul de telefon 021 314 10 62, E-mail: amr.secgen@gmail.com sau cassimona@yahoo.com, sau pe site: www.asociatiamedicalaromana.ro

Rezumate

Rezumatele trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

  • Se acceptă doar lucrări nepublicate, autorii asumându-și integral răspunderea conținutului.
  • Număr maxim de cuvinte: 500, redactare Word, font Times New Roman, mărime font: 12 pts, Justify, limba română și engleză.
  • Nu se acceptă denumiri comerciale ale produselor, tabele sau figuri.
  • MODEL REZUMAT: Titlu, autori, apartenența autorilor, Introducere, Material si metodă, Rezultate, Discuții, Concluzii.

Rezumatele se vor înregistra la următoarea adresă de internet: https://www.asociatiamedicalaromana.ro/congres-anual-2019/
Sau trimite electronic la următoarea adresă de e-mail: congres@asociatiamedicalaromana.ro şi congres.amr@gmail.com cu menţiunea “pentru Congresul AMR”.

Termenul limitã de trimitere a rezumatelor: 11.04.2019.

Rezumatele acceptate de cãtre Comitetul ştiinţific al Congresului vor fi confirmate autorilor prin e-mail pânã la data de 15.04.2019.

MODEL POSTER: efectuat pe dimensiunile de 90 cm lațime și 120 cm înălțime.

Primul autor

Autor

Autor coordonator (cadru universitar)

Autor corespondent

Înregistrare

Galerie foto

-Secțiune în curs de actualizare-

Contact

  • congres.amr@gmail.com | congres@asociatiamedicalaromana.ro
  • +40 213 141 062